Základní školy

O důležitosti včel pro celý svět ví nebo tuší asi každý. Více než 90% přínosu z činnosti včel pro lidstvo tvoří opylování rostlin a plodin. A jen necelých 10% tvoří med, vosk a další včelí produkty. Kdysi Albert Einstein řekl, že pokud vyhynou včely, do čtyř let vymře i lidstvo. Raději to nebudeme zkoušet, ale provázanost činnosti včel na potravní řetězce ostatních živočichů je obrovská.

Pro lepší poznání života včel jsme pro Vás připravili možnost návštěvy ve včelíně a nebo návštěvu včelaře s proskleným úlem plným včel u vás ve škole.

Jaký je v návštěvách rozdíl? Včelín v Ořechu je světový unikát. Je prosklený a tak bez obav ze žihadla může celá třída najednou sledovat včelaře při práci a přes sklo pozorovat včely  doslova z několika centimetrů. Vše samozřejmě s odborným výkladem přizpůsobeným věku dětí.

Ti odvážnější si pak mohou v kuklách spolu se včelařem zkontrolovat, jak si včely svůj úl vytápí a jak se v něm pohybují. Všichni si pak mohou vzít včelu i na ruku. Pochopitelně vybereme trubce, který nemá žihadlo.

Součástí návštěvy je pro letošní rok i soutěž s naučnou stezkou kolem včelína.  Sejně jako v minulých letech mohou děti vyplňovat i pracovní listy.

Včelař pro svou návštěvu ve škole přináší jak přenosný prosklený včelín, tak i multimediální prezentaci a některé pomůcky, nářadí a další zajímavosti ze včelína. Možná je i malá soutěž bez naučné stezky a samozřejmě s sebou pravidelně přinášíme i pracovní listy.

Při návštěvě ve škole samozřejmě nemůžeme ukázat vše jako ve včelíně, tato varianta je ale méně náročná na čas a přesun dětí do včelína a zpět.

V obou případech se Vám budou věnovat zkušení a dlouholetí včelaři. Ing. Vladimír Glaser a Tomáš Přecechtěl včelaří více než 20 let, za svoji činnost mají několik ocenění i z mezinárodních setkání a  v posledních dvou letech získali zlatou a stříbrnou medaili v celostátní soutěži „Český med“. Tedy nejvyšší odborné ocenění, které může včelař v ČR získat.

Sledování a ukazování včel je možné pouze od 1. dubna do 30. července. V ostatních měsících je třeba respektovat, že včely potřebují klid. Pokud bychom je rušili, mohly by být i pro nás nebezpečné.

 

Ceny návštěv ve včelíně jsou 50,-Kč na dítě za hodinový „Základní program“, případně za nadstavbový hodinový program „Včelí produkty“ (pro ty, kteří již před tím absolvovali Základní program).  Dvouhodinový program „Medobraní“ spojený s vytáčením medu nebo výrobou svíček ze včelího vosku stojí 80,-Kč na dítě. Můžete si vybrat, zda dáte přednost „medu“ nebo „svíčce“. Avšak konečné slovo při výběru má příroda. Med můžeme vytáčet jen v čase, kdy ho včely přinesou (pravděpodobnější čas na med je na konci května a v červnu).

Cena za návštěvu ve školách je i s dopravou včelaře 50,-Kč za dítě  a hodinový program.

Minimální cena za hodinovou návštěvu ve včelíně je 900,-Kč (tedy min. 18 dětí), za dvouhodinovou pak 1440,-Kč (tedy opět 18 dětí).

Při návštěvě školy je minimální cena 2.200,-Kč (tedy min. 44 dětí, může zahrnovat i 2 hodinové programy za sebou).

Platbu je možné provést pouze v hotovosti.

Pedagogický doprovod má prezentace zdarma.

Ideální počet dětí ve včelíně je 20 až 30. Při  početnějších návštěvách rozdělíme děti na skupiny a prochází jednotlivými částmi programu postupně. Při počtu dětí větším než 36 je třeba počítat s tím, že nelze program stihnout za jednu hodinu a je tedy třeba objednat dva hodinové programy.

Pro návštěvy škol preferujeme pondělí a úterý, návštěvy ve včelíně bývají obvykle od středy do pátku. Lze se však domluvit i jinak.

Společně s našimi včelkami  se těšíme na setkání s Vámi

Ing. Vladimír Glaser

Vedoucí Včelína Ořech, Kopaninská 189, Ořech

www.vcelinorech.cz

Tel.:  602614170, mail:  glaser@orech.cz