VČELAŘI ŘEPORYJE

Včelařský spolek se sídlem v Řeporyjích vznikl v roce 1899 v Hlubočepích pro celý tehdejší Smíchovský okres. Když se v roce 1922 stal Smíchov součástí Prahy, přestěhoval se spolek do Řeporyj a zde pokračuje bez přestání v různé formě dodnes. Je tak nejstarším včelařským spolkem na území stávající Prahy.

Sdružuje včelaře ze Řeporyj, Stodůlek, Nových Butovic, Řep, Zličína, Třebonic, Holyně, Slivence, Zadní Kopaniny, Zmrzlíku, Ořecha, Zbuzan a ještě několik včelařů, kteří mají včely i mimo tohle území. Počet členů se neustále mírně mění, ale s více než šedesáti včelaři patří k největším v Praze.

Kontakt:

předseda: Ing. Vladimír Glaser, glaser@orech.cz, tel. 602614170, www.vcelinorech.cz

Aktuální problém – VČELÍ MOR

Mapa MVP – není zcela v souladu s nařízeními SVS

CO KONKRÉTNĚ MÁ UDĚLAT KAŽDÝ VČELAŘ V OBLASTI TĚCHTO KATASTRŮ

Řeporyje, Holyně, Řeporyje, Stodůlky, Třebonice, Zadní Kopanina, Jinočany, Ořech, Zbuzany

  1. je zakázáno přesouvat včelstva
  2. 8.9. v 18.00 přijít na schůzi ZO ČSV Praha Řeporyje do Pensionu U Barona Prášila v Ořechu, Kopaninská 189, kde bude m.j. k dispozici i aktuální informace a dohodneme se na společném postupu
  3. Bez prodlení, nejdéle do 15.9.2020 prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla a v případě zjištění příznaků nasvědčujících onemocnění moru včelího plodu o tom v tentýž den uvědomit MěVS nebo KVS.
  4. Pro katastry Jinočany, Ořech a Zbuzany – chovatelé včel nahlásí písemně nejpozději do 25. 9. 2020 Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Středočeský kraj poštou na adresu: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, 256 38 Benešov nebo prostřednictvím těchto kontaktů: datová schránka wx98b5p, e-mail: epodatelna.kvss@svscr.cz, následující informace: své jméno, adresu, telefonní kontakt, registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu včelstev chovaných na stanovišti. A to i přesto, že toto aktualizují poctivě do 15.9. na centrální evidenci u ČMSCH Hradištko.
  5. provést odběr vzorků včelí měli, nebo vzorků včel ošetřujících plod ze všech včelstev na všech stanovištích umístěných ve stanoveném pásmu a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření ve státním veterinárním ústavu, pokud toto vyšetření nebylo provedeno ve státním veterinárním stavu v posledních 12 měsících před účinností nařízení SVS. Vzorky musí být předány k laboratornímu vyšetření nejpozději v termínu do 31.10.2020.
  6. provést druhý odběr vzorků od všech včelstev na všech stanovištích umístěných v ochranném pásmu a předat je k vyšetření do státního veterinárního ústavu v termínu do 15.02.2021