Aktuální doplnění informací k táboru

Co je třeba mít s sebou na tábor:

 1. Dítě. Přesněji zdravé dítě. Předávejte prosím instruktorům pouze dítě, které je v „běžném“ stavu. Tedy bez nemocí (především máme na mysli chřipky, angíny, silná nachlazení apod.). Aktivní pobyt na táboře by mohl nemocnému dítěti jeho stav výrazně zhoršit. Navíc může nakazit ostatní (což nechcete ani u svého dítěte). Pokud bude dítě prokazatelně nemocné, instruktoři mají právo ho odmítnout přijmout. Prohlášení o bezinfekčnosti není třeba.
 2. Seznam nemocí a alergií dítěte, případně zdravotních omezení a léků, které dítě potřebuje. To pro případ, že by bylo třeba dávat na dítě zvýšený pozor při některých aktivitách nebo případném ošetření.
 3. KOPII KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
 4. Čepici, případně šátek pro ochranu před sluníčkem
 5. Svačinu, příp. svačiny /můžeme je dát do chladničky. Je vhodnější je dát do krabičky, která bude podepsaná.
 6. Vhodná je vlastní láhev na pití, nejlépe opět podepsaná. Potřebuje-li dítě vlastní hrnek nebo příbor (u nás máme bohužel pouze jednorázové plastové kelímky a příbory)
 7. Je dobré mít náhradní oblečení pro případ, že dítě zmokne nebo bude namočeno při návštěvě hasičů.
 8. Je dobré, aby dítě mělo pevnější sportovní boty. Při hrách budou běhat, lézt po prolézačkách apod. Pantofle, kroksy apod. by mohly dětem přivodit zranění.
 9. PŘEZŮVKY do vnitřních prostor. Podlaha je teplá, děti mohou chodit i bez bot. Budeme většinou venku, ale bude-li pršet …
 10. Můžete dát dětem drobné na zmrzlinu (bude k dispozici až po obědě), ale není to nezbytně nutné. Případně si budou moci zakoupit limonády. Ale ani to není nezbytně nutné, k dispozici budou mít vodu, sirup a bude-li chladno, tak i teplý čaj.

Co mít vůbec nemusí

 1. Strach. Uděláme všechno proto, aby se u nás dětem líbilo. Jen je třeba počítat s tím, že na táboře bude s kolektivem ostatních dětí a je tomu třeba přizpůsobit i jeho chování a režim. Bude-li dítě opakovaně ohrožovat zdraví svoje nebo ostatních dětí nebo poškozovat vybavení tábora, bude okamžitě z tábora vyloučeno bez navracení zaplacených peněz a jiných náhrad.
 2. Mobilní telefon a jinou elektroniku. Zábavy bude pro všechny dost, budete-li mu potřebovat zavolat, zavolejte vedoucímu instruktorovi daného turnusu (kontakt dostanete v pondělí ráno při předání dítěte) nebo vedoucímu tábora Vladimíru Glaserovi – 602614170 (který ale nebude vždy přímo s dětmi). Bude-li muset dítě z jakéhokoli důvodu podobné zařízení mít sebou, je třeba, aby ho odevzdalo při příchodu vedoucímu a dostane ho zpět při odchodu. Používání přístrojů narušuje hry a vede ke snížení pozornosti dítěte při jednotlivých aktivitách a tím zvyšuje nebezpečí úrazu.
 3. Nůž a jiné ostré předměty, případně další věci, kterými může ublížit sobě i ostatním.

Tábor bude pro děti otevřen od 7.00 do 17.00. Prosím, abyste první den přišli o chvilku dříve. Nebudeme sice muset dlouze vyplňovat papíry jako v minulých letech, ale potřebujeme, abyste (podle šipek) napoprvé děti přivedli a předali vedoucím osobně.Přivádět děti můžete tedy od 7.00 do 9.00 a odvádět od 15.00 do 17.00. Budete-li potřebovat čas z nějakých důvodů změnit, je třeba, abyste nám to předem zavolali. Mezi 9.00 a 15.00 budeme mít společný program.

Děti budou mít k dispozici pitnou vodu (kdo bude chtít, může si přidat sirup) podle potřeby (pokud bude chladno a deštivo, tak čaj). K zakoupení pak budou ochucené limonády a zmrzliny. Ale stejně jako v minulých letech až po obědě.K uložení svačin budou mít k dispozici chladničku.

Na pití u nás mohou mít kelímky, ale obvykle mají všichni plastové lahve, snažíme se co nejvíce času trávit venku různými hrami, na hřišti, v arboretu, … apod. a v tu chvíli je daleko praktičtější mít s sebou stále pití v lahvi.

Pastelky, papíry apod. máme pro všechny děti. Náhradní oblečení si dávají do skříněk (regálů). Hodí se především ve chvílích, kdy přijedou hasiči (plánovaný program) a děti milují, když se mohou nechat postříkat. Mohou si zde věci nechat po celý týden.

– Děti přivezte na adresu K Ovčínu 352 (Muzeum medu a českých Vánoc), šipky budou až v areálu, ale cesta je poměrně jednoduchá.

Těšíme se na vaše děti i na vás. Vladimír Glaser