ÚLY

PŘEDSTAVENÍ DVOU TYPŮ ÚLŮ A JEJICH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Pro představení jsme použili dva úly – vlevo je celodřevěný, cca 4 roky používaný a vpravo zcela nový zateplený.

Každý rozumný moderní úl má zasíťované dno s uzavíratelným česnem (vstup pro včely), tři nástavky (oddělek zpravidla potřebuje 1 až 2 nástavky, v roce však je včelstvo tak silné, že potřebuje tři) s očkem (dírky v nástavku) a stavitelnou krytkou. Úl je krytý víkem s tepelnou izolací a mezi víkem a úlem je strůpková průhledná folie.

Celodřevěný úl je možné používat na všech obvyklých místech pro včelaření. Zateplený také, víc se hodí do vyšších nadmořských výšek, do stanovišť na severu nebo celoročně zastíněných.

Plechové a dřevěné víko
Víka jsou zateplená polystyrenem. Vaty a slámu nedoporučujeme, včely se do nich zamotávají a hynou.
Strůpková folie zabraňuje včelám ve vykusování polystyrenu a slouží i jako „víko“, přes které vidíte, jak jsou včely silné, kolik obsedají rámků, aniž byste je museli zcela otevírat.
Jednotlivé nástavky s rámky (rámková míra 39x24cm), v nástavku je obvykle 11 rámků.
pootočený nástavek bez rámků.
Dna – zasíťovaná s uzavíratelnými česny a zadním vstupem pro včelaře.
Zasíťované dno – detail.

Rámky jsou o rozměru 39×24 cm, dřevěné (mohou být i plastové, s těmi ale nepracujeme). Vyrobeny bývají z lipového, smrkového nebo borovicového dřeva. Doporučujeme rámky nadrátované (drátky slouží k zatavení mezistěny, nasměřování včel ve způsoby stavby pláství a ušetří jim práci, včelám je směr drátkování lhostejný) a s mezerníčky (zajistí odstup 8mm jednotlivých rámků od sebe a tím nedojde ke zmáčknutí včel nebo znehodnocení plodu).

Existují i jiné úly (další nejčastější je Langstroth), ale výuka bude probíhat na úlech, které jsou v Čechách nejobvyklejší.

ÚLY BY SE MĚLY PO 5TI AŽ 6TI LETECH VYMĚNIT! KDO MÁ ÚLY STARŠÍ, VYSTAVUJE VČELY NEBEZPEČÍ TLAKU RŮZNÝCH CHOROB A REZIDUA ULOŽENÁ V ÚLECH SE MOHOU DOSTAT I DO MEDU.