Exkurze s medobraním

Doba trvání: 90 minut

Cena: 100,-Kč/os, minimálně 1.000,-Kč

Termíny prohlídek: konec května, červen

Početní omezení: 25 osob

Popis exkurze:

Prohlídka unikátního proskleného včelína s ukázkami včelaření. Sledování včelaře v bezpečí za prosklenou stěnou. Pro odvážnější možnost nahlédnout přímo do úlu mezi volně poletujícími včelami (návštěvníci ve skupinkách max. 5 osob najednou mají  na hlavě ochranné včelařské klobouky a u včel se postupně střídají).

Návštěvníci uvidí několik různých typů úlů (obsazených včelami i prázdných) včetně historických úlů a vyřezávaných klátů (úlů zhotovených z kmenů stromů). Starší i nové medomety i přesnou repliku prvního medometu na světě – ručního medometu Františka Hruschky z roku 1865. Prohlédnout i vyzkoušet si mohou i jiné včelařské nářadí.

Návštěvníci mohou sledovat odběr medových pláství včelám a vyzkoušet si celý technolůogický postup vytáčení medu. Ochutnávka medu přímo z medometu je samozřejmostí.

Komentovaná ochutnávka medu dle aktuální nabídky jeden až 6 druhů.

Možnost nákupu medu a dalších včelích produktů, dárků a upomínkových předmětů.