VČELKA – RODINNÝ EKOKLUB

Klub vznikl v roce 2015 a byl z kapacitních důvodu uzavřený jen pro 5 rodin. Po roce 2020, kdy byla jeho činnost kvůli pandemii omezena jsme se rozhodli pro rok 2021 výrazně změnit fungování Včelky. A to především otevřením pro další rodiny. S tím jsou spojeny i organizační a jiné změny. Než se budeme moci sejít fyzicky, jsme na internetu.

Cíle Klubu

 • Poznávat přírodu kolem nás – doma, na zahradě, v nejbližším okolí
 • Nalézat způsoby, jak v ní žít a jak ji ochránit pro další léta i generace
 • Umožnit poznávání a soužití s přírodou našim dětem

Členství – přihlášku naleznete ZDE

 • Do programu Včelka – ekoklub se může přihlásit každá rodina do naplnění kapacity
 • Členství je bezplatné
 • Členství vzniká vyplněním a podáním přihlášky (přihlásí se vždy jen jedna osoba z rodiny a do přihlášky zapíše i ostatní členy rodiny)
 • Členství zaniká oznámením člena o ukončení členství v programu, ukončením programu, vyloučením Včelínem Ořech z.s. při závažném porušení společenských zvyklostí, přestupcích a trestných činech (krádeže, úmyslné poškozování jména i majetku, ohrožování bezpečnosti a zdraví apod.)
 • Členské výhody mohou čerpat všichni zapsaní členové rodin (účast na akcích pouze pro členy Klubu, přednostní účast členů na akcích otevřených pro veřejnost s omezenou kapacitou, slevy při nákupech a využitím služeb u našich partnerů – Klub není prodejní ani reklamní společností). Omezení je pouze kapacitní a je vždy součástí informace o akci
 • Rozsah pomoci člena Klubu, ostatním členům a životnímu prostředí je plně na jeho dobré vůli
 • Seznam členů a všechny údaje o nich shromažďuje, používá (pouze k činnosti Klubu) a chrání v rámci GDPR Včelín Ořech z.s.

Činnost Klubu

 • Setkávání členů a případně veřejnosti nad tématy o životním prostředí (přednášky, ukázky, kurzy, diskuse, workshopy, exkurze, brigády apod.)
 • Vyhledávání a předávání informací o životním prostředí u všech doma a nejbližším okolí a všem vedoucím k jeho zlepšení
 • Realizace konkrétních kroků a projektů pro zlepšení místního životního prostředí
 • Pomoc s celkovým vývojem životního prostředí ve světě
 • Konkrétní podrobnější cíle a kroky jednotlivých projektů jsou stanovovány vždy v daném projektu

Zázemí

 • Technické – Včelín Ořech, Muzeum medu a českých Vánoc, Kouzelná zahrada, ovocný sad, Pension U Barona Prášila a v okolí park Lesík, Abroretum, Radotínské údolí
 • Odborné – po 15ti letech činnosti ekocentra máme plno zkušených kolegů a spolupracovníků z různých odvětví životního prostředí

Aktuální setkávání

V minulých letech jsme se setkávali pravidelně ve středu odpoledne od 15.00 do 17.00 (především pro maminky, které jsou s dětmi doma – např. na mateřské) a pak na jednotlivých akcích. V danou chvíli na internetu a doufáme, že od konce března to půjde i na zahradě. Termín upřesníme.

Přihlášku naleznete ZDE