Včelařské kurzy 2021

Praktický dlouhodobý páteční kurz

Praktický dlouhodobý sobotní kurz dopolední

Praktický dlouhodobý sobotní intenzivní kurz odpolední

Praktický dlouhodobý pokračovací kurz

Víkendový kurz pro lepší poznání včel (neobsáhne vše, abyste mohli začít včelařit)

Praktický kurz vytváření včelích matek

Pro všechny kurzy:

Jednotlivé termíny se mohou v průběhu kurzu částečně změnit v závislosti na počasí a aktuálním vývoji včel (počasí a včelám ještě poroučet neumíme). Na všechny kurzy můžeme vystavit dárkové poukazy. Všechny kurzy vypisujeme pouze do zaplnění omezeného počtu. Dlouhodobé intenzivní a páteční se obvykle zaplní do Vánoc, ostatní do konce ledna. Pro všechny kurzy jsou připravena „záložní řešení“ pro případ pandemií apod. (i když víme, že vše dopředu předvídat nelze). Kurzy probíhají v Ořechu v Pensionu U Barona Prášila a ve Včelínu Ořech, Kopaninská 189. Nářadí a vše potřebné vám na kurzech poskytneme. Klobouky a rukavice i přesto doporučujeme vlastní.

Po přihlášení (přihláška je na konci popisu kurzů) vám potvrdíme termín a předběžnou rezervaci a zašleme fakturu na kurzovné. Po její úhradě vám potvrdíme definitivní účast na daném kurzu.

Děkujeme vám, že svojí účastí na kurzu pomáháte zachovat včely v přírodě a zároveň i rozvíjet naše ekocentrum zaměřené na včely a sršně.

Pro Praktické páteční a sobotní kurzy:

Na pátek 15.1. od 18.00 do 20.00 připravujeme „nultou“ lekci navíc při které bychom vás seznámili se základním nářadím a názvoslovím a případně vám pomohli s výběrem a zajištěním úlů pro vaše včely. Případné nahrazování lekcí kterých se nebudete moci zúčastnit je možné jen po předchozí domluvě. Zajistíme, aby si každý účastník kurzu mohl na závěr odvézt svoje včelstvo, se kterým bude včelařit. I po skončení kurzu vám budeme na telefonu i mailu nápomocni v „rozjezdu“ vašeho včelaření.

Praktický dlouhodobý páteční kurz

zahájení 26.2.2021, 18.00 – 21.00 první společnou teoretickou lekcí, další předpokládané lekce budou vždy v pátek od 15.00 do 18.00 v termínech: 12.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6. Maximální počet účastníků je 20. Cena je 3.690,-Kč/osobu. Cena pro další účastníky z jedné rodiny je 3.190,-Kč.


Praktický dlouhodobý sobotní kurz dopolední

zahájení 26.2.2021, 18.00 – 21.00 první společnou teoretickou lekcí, další předpokládané lekce budou vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 v termínech: 13.3., 10.4., 1.5., 15.5., 29.5. a 12.6.
Maximální počet účastníků je 20. Cena je 3.690,-Kč/osobu. Cena pro další účastníky z jedné rodiny je 3.190,-Kč.

Praktický dlouhodobý sobotní intenzivní kurz odpolední

zahájení 26.2.2021, 18.00 – 21.00 první společnou teoretickou lekcí, další předpokládané lekce budou vždy v sobotu od 13.00 do 16.00 v termínech: 13.3., 10.4., 1.5., 15.5., 29.5. a12.6. Kurz bude s omezeným počtem účastníků (max. 10 osob), bude možné, aby si všichni vše vyzkoušeli intenzivněji, než na ostatních kurzech. Cena je 5.490,-Kč/osobu. Cena pro další účastníky z jedné rodiny je 4.990,-Kč.

Praktický dlouhodobý pokračovací kurz

Kurz je určen těm zájemcům, kteří již absolvovali naše kurzy v minulých letech a chtějí se trochu zdokonalit ve včelaření, vyzkoušet si i jiné postupy a přístupy, zopakovat si to, co se loni naučili a vyzkoušet si činnost dříve, než přímo na vlastních včelách. Vítáni jsou i ostatní již včelařící včelaři. Každopádně by měli účastníci znát základy včelaření a probírat budeme i aktuální problémy se kterými se budou v tomto čase setkávat. Termíny lekcí – vždy pátek 15.00 – 18.00, 5.3., 26.3., 16.4., 7.5. a 4.6. Cena kurzu je 1.980,-Kč/osobu.

Víkendový kurz pro lepší poznání včel

Kurz je určen zájemcům, kteří chtějí blíže poznat včely a posléze se rozhodnout, zda absolvovat dlouhodobý kurz (víkendový kurz neobsáhne vše – především ne ukázku a praktické vyzkoušení všech činností, které potřebujete, abyste mohli začít včelařit). Kurz probíhá v sobotu 8.5.od 13.00 do 17.00 a v neděli 9.5. od 9.00 do 13.00. Víkendový kurz 17. a 18.4. je již zaplněn. Vzdálenějším účastníkům můžeme zajistit ubytování přímo v areálu za zvýhodněnou cenu pro kurzisty (www.orech.cz). Cena kurzu je 1.980,-Kč. Cena pro další účastníky z jedné rodiny je 1.790,-Kč.

Praktický kurz vytváření včelích matek

Dobrá matka je základ každého včelstva. V kurzu si stávající včelaři budou moci vyzkoušet různé způsoby zajištění a odchovu náhradních matek pro malovčelaře. Počet účastníků je omezen na 10 osob. Kurz probíhá ve dvou sobotních dopoledních 17.4. a 8.5. vždy od 9.00 do 12.00. Cena kurzu je 1.180,-Kč/osobu.

Přihláška je ZDE.