EXKURZE

Včelín se včelami si můžete prohlédnout pouze na objednávku nebo o speciálních akcích – 29.8. v 15.00 a 16.00 (celá akce od 14.00 do 19.00)

Včelín pro vás připravuje každoročně několik druhů exkurzí, které si můžete objednat.

SPECIÁLNÍ KOMENTOVANÁ EXKURZE S KOMPLETNÍ OCHUTNÁVKOU

Prohlídka unikátního Včelína s prohlídkou úlů, potřeb ke včelaření a i se sledováním včel (rozsah sledování je závislý od aktuálního počasí v den Exkurze) je doplněna o komentovanou ochutnávku medů, medoviny, medovce a včelařovy meducíny. Dále je rozšířena o představení dalších včelích produktů a jejich využití pro zdraví člověka. Exkurze si můžete objednat pro celou skupinu nebo se připojit k vyhlášeným termínům exkurzí.

Termíny SPECIÁLNÍCH KOMENTOVANÝCH EXKURZÍ S KOMPLETNÍ OCHUTNÁVKOU : od dubna do června, termíny pro veřejnost jsou: 17.4., 23.5. a 13.6. vždy od 16.30 do cca 18.30 (podle zájmu účastníků může být i delší). Prohlídka je vždy max. jedna v daný termín, jsou kapacitně omezené a bývají zaplněné. Doporučujeme zarezervovat místa předem.

Cena SPECIÁLNÍ KOMENTOVANÁ EXKURZE S KOMPLETNÍ OCHUTNÁVKOU : 280,-Kč/os, u skupin si vyžádejte individuální návrh programu podle období a velikosti skupiny, zároveň vám spočítáme i nejvýhodnější cenu.

EXKURZE S OCHUTNÁVKOU MEDU

Prohlídka unikátního Včelína s prohlídkou úlů, potřeb ke včelaření a i se sledováním včel (rozsah sledování je závislý od aktuálního počasí v den Exkurze) je doplněna o komentovanou ochutnávku aktuálně vytočených medů.
Sledování včelaře v bezpečí za prosklenou stěnou. Pro odvážnější možnost nahlédnout přímo do úlu mezi volně poletujícími včelami (návštěvníci ve skupinkách max. 5 osob najednou mají  na hlavě ochranné včelařské klobouky a u včel se postupně střídají). Exkurze si můžete objednat pro celou skupinu nebo se připojit k vyhlášeným termínům exkurzí.

Návštěvníci uvidí několik různých typů úlů (obsazených včelami i prázdných) včetně historických úlů a vyřezávaných klátů (úlů zhotovených z kmenů stromů). Starší i nové medomety i přesnou repliku prvního medometu na světě – ručního medometu Františka Hruschky z roku 1865. Prohlédnout i vyzkoušet si mohou i jiné včelařské nářadí.

Komentovaná ochutnávka medu dle aktuální nabídky jeden až 6 druhů.

Termíny Exkurzí s ochutnávkou: od konce května do června, termíny pro veřejnost budou vyhlášeny na počátku roku 2020. Trvá hodinu, max. hodinu a půl.

EXKURZE DO VČELÍNA

Exkurze do včelína s prohlídkou ukázkových úlů a sledováním včel je pro veřejnost organizována v rámci jednotlivých propagačních akcí. Je možné ji objednat i pro skupiny. Program pro skupiny zaměřujeme podle typu skupiny (jiný je pro stávající včelaře, jiný pro zájezd seniorů a jinak vypadá exkurze pro rodiny s dětmi).

Termíny Exkurzí do Včelína: od dubna do června

termíny pro veřejnost: 23.5. (Den otevřených úlů), 13.6. (Muzejní noc), 21.6. (České Medobraní), časy podle termínů akcí. Lze rezervovat i přímo na akci, prohlídek bývá v daný den více.

Cena Exkurze do Včelína: 70,-Kč/os, u skupin si vyžádejte individuální návrh programu podle období a velikosti skupiny, zároveň vám spočítáme i nejvýhodnější cenu.

EXKURZE DO MUZEA MEDU S OCHUTNÁVKOU

Pro rok 2020 připravujeme nové exkurze do Muzea s komentovanou prohlídkou, ukázkami a také s ochutnávkami. Tyto exkurze doplní exkurze do Včelína v období, kdy není ideální otevírání úlů a prohlížení včel ve Včelíně. Tedy od září do března. Detaily zveřejníme počátkem roku 2020.


Exkurze pro školy, mateřské školy a jiné dětské skupiny