Kontakt

Garantem tvorby výukových materiálů pro MŠ a ZŠ byl Včelín Ořech z.s.

www.vcelinorech.cz, Kopaninská 189, 252 25 Ořech, vedoucí ekocentra Ing. Vladimír Glaser, tel. 602614170, mail vcelinorech@gmail.com

Obrázky namalovala Alžběta Káninská