VČELÍ MOR

Aktuální problém – VČELÍ MOR
Nařízení MĚSTSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY V PRAZE 
Stáhnout
Nařízení KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ 
Stáhnout

Mapa MVP – není zcela v souladu s nařízeními SVS

Aktuální přehled termínů.

CO KONKRÉTNĚ MÁ UDĚLAT KAŽDÝ VČELAŘ V OBLASTI TĚCHTO KATASTRŮ

Řeporyje, Holyně, Řeporyje, Stodůlky, Třebonice, Zadní Kopanina, Jinočany, Ořech, Zbuzany

  1. je zakázáno přesouvat včelstva
  2. 8.9. v 18.00 přijít na schůzi ZO ČSV Praha Řeporyje do Pensionu U Barona Prášila v Ořechu, Kopaninská 189, kde bude m.j. k dispozici i aktuální informace a dohodneme se na společném postupu
  3. Bez prodlení, nejdéle do 15.9.2020 prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla a v případě zjištění příznaků nasvědčujících onemocnění moru včelího plodu o tom v tentýž den uvědomit MěVS nebo KVS.
  4. Pro katastry Jinočany, Ořech a Zbuzany – chovatelé včel nahlásí písemně nejpozději do 25. 9. 2020 Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Středočeský kraj poštou na adresu: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, 256 38 Benešov nebo prostřednictvím těchto kontaktů: datová schránka wx98b5p, e-mail: epodatelna.kvss@svscr.cz, následující informace: své jméno, adresu, telefonní kontakt, registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu včelstev chovaných na stanovišti. A to i přesto, že toto aktualizují poctivě do 15.9. na centrální evidenci u ČMSCH Hradištko.
  5. provést odběr vzorků včelí měli, nebo vzorků včel ošetřujících plod ze všech včelstev na všech stanovištích umístěných ve stanoveném pásmu a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření ve státním veterinárním ústavu, pokud toto vyšetření nebylo provedeno ve státním veterinárním stavu v posledních 12 měsících před účinností nařízení SVS. Vzorky musí být předány k laboratornímu vyšetření nejpozději v termínu do 31.10.2020.
  6. provést druhý odběr vzorků od všech včelstev na všech stanovištích umístěných v ochranném pásmu a předat je k vyšetření do státního veterinárního ústavu v termínu do 15.02.2021