Jiří Zamouřil

51 let, odborný poradce v oblasti počítačových systémů

Absolvoval jsem České vysoké učení technické se zaměřením na automatizované systém řízení a nyní pracuji jako konzultant informačních systémů. Od roku 2010 až do pololetí roku 2015 jsem byl předsedou Spolku Oříšek, který jsem také spoluzakládal. Hlavním cílem a náplní spolku bylo hájit zájmy a práva dětí v mateřské škole Ořech, spolupracovat s mateřskou školou na vytváření co nejlepších podmínek pro vzdělávání a rozvoj dětí, organizovat mimoškolní zájmovou činnost dětí a organizovat kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro děti mateřské školy. V letech 2014-2018 jsem byl členem kontrolního výboru v obci, jehož činnost byla řízená zastupitelstvem.
Rád fotografuji, hraji rekreačně volejbal a svůj volný čas věnuji převážně svým dětem a akcím s nimi.
V případě, že budu zvolen do zastupitelstva obce Ořech, budu maximálně podporovat spolkovou aktivitu v obci, čímž navážu na své předchozí aktivity předsedy spolku. Dále se zaměřím na zkvalitnění autobusové MHD PID dopravy – budu se snažit o navýšení počtu přijíždějících autobusů v exponovaných ranních a odpoledních hodinách a o protažení linky 352 tak, aby projížděla celou obcí. Do života obce se budu snažit vnést maximálně výhod, které nám přinášejí současné informační technologie, jako je zavedení volné WI-FI na zastávkách autobusů, lepší informovanost obyvatel obce prostřednictvím SMS a dalších elektronických medií. Pokusím se zavést systém mini anket pro občany, kteří se tak budou moci podílet na dalším rozvoji obce.