TŘÍDĚNÉ ODPADY

S překvapením jsme zjistili, že se zastupitelům v okolních obcích podařilo výrazně snížit poplatek za ukládání tříděného odpadu. Oproti Ořechu jsou to řádově stokoruny na člověka. A jsou i obce, kde za tříděný odpad obyvatelé vůbec neplatí. Chceme se od nich poučit a jít podobnou cestou.
Obec Ořech zatím má sběrný dvůr pouze v plánu. A do doby jednorázových sběrů často některé nepotřebné věci zbytečně překážejí. Domluvíme se s některou ze sousedních obcí a umožníme tak ukládání odpadů i našim občanům v průběhu celého roku.