Jiří Peldřimovský

61 let, ekonom

V současné době podnikám v oblasti maloobchodního prodeje. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a celý můj profesní profil souvisí s ekonomikou a podnikáním. V zastupitelstvu obce Ořech pracuji již čtvrté volební období (2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018) V zastupitelstvu jsem po tři období zastával předsedu finanční komise obce, kde jsem mohl uplatnit své profesní zkušenosti. Snažil jsem se vždy přispět k tomu, aby obec řádně hospodařila a finanční prostředky byly vynakládány efektivně a účelně jak v investiční, tak provozní oblasti. Mým cílem bylo, aby rozpočet byl vždy co nejvíce vyrovnaný. Nebyl to vždy lehký úkol. Ve svém volném čase se věnuji aktivitám v našem spolku ÚAMK Ořech-Kuchař, jehož jsem předsedou a který má ve svém programu volnočasové aktivity (tábor pro děti, cyklistika, turistika), pořádání akcí auto a moto veteránů, traktorů a historické stavební techniky a závodů minikár, které mají i mezinárodní charakter. V následujícím volebním období bych rád nadále využil svých zkušeností v práci zastupitele i v manažérských funkcích podnikatelského prostředí. Rád bych prosadil, aby řízení obce bylo průhledné a rozpočtová politika umožňovala plnění našeho volebního programu a další rozvoj obce bez plýtvání finančními prostředky. Rovněž bych rád přispěl k tomu, aby náklady občanů s poplatky a výdaji za vodu, kanalizaci, odpady apod. byly udrženy na přiměřené výši.