Martin Knapp

53 let, technický ředitel investiční společnosti

Vystudoval jsem elektrofakultu Českého vysokého učení technického v Praze a celý můj profesní život se věnuji investiční výstavbě, hlavně pak technologicko - inženýrským celkům.
Žiju zde s rodinou více než 14 let,  proto mě občansky i profesně zajímají avizované změny v územním plánu obce, které souvisejí s církevními restitucemi a následnou nevyhnutelnou investiční výstavbou především v lokalitách určených pro výstavbu (Beránek, u ul. Dlouhé apod.). Uvědomuji si, že plánování těchto změn musí být pečlivě provázáno se strategií rozvoje obce (občanská vybavenost, veřejné služby, dopravní obslužnost, inženýrsko - technologická řešeni, ekologické aspekty atd.), která může mít v budoucích letech zásadní vliv na každodennost života obyvatel naší obce.
Díky své dlouholeté praxi v oblasti investiční výstavby nabízím své odborné zkušenosti, aby mohlo pokračovat plynule další zkvalitňování života Ořechu i v následujících letech.