jsme


PRO OŘECH

Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do ořešského zastupitelstva 2018

JSME PRO


pro územní plán

Ohlídáme nastavení takových podmínek v územním plánu, které nepřipustí zátěž stávající zástavby novými domy velkého investora. Hrozí zatížení zvýšenou dopravou, přetížením sítí a přeplněním školy a školky. Číst více...

pro chodníky

Vybudujeme ve spolupráci s Řeporyjemi bezpečný chodník z Ořecha do Řeporyj. Zřídíme ochranné prvky na Zbuzanské ulici v místě, kde není chodník. Vytipujeme a připravíme další cesty v obci i v krajině, které doplníme zelení. Číst více...

pro autobus

Vyjednáme změnu trasy autobusu tak, aby obsloužila větší část obce (ve spolupráci s obcí Zbuzany). Číst více...

pro školu a školku

Vážíme si současné vysoké úrovně školy a školky a budeme ji dále rozvíjet. Vzhledem k nárůstu počtu dětí připravíme prostory pro rozšíření školy, školky a případného klubu pro děti tak, aby kapacitně dostačovaly i v následujících letech.

ekonomika

Zajistíme hospodárné fungování obce a dlouhodobě vyrovnaný rozpočet s maximálním využitím dotačních programů. Budeme hledat nové příjmy, které alespoň částečně nahradí končící výtěžek z kopce.

pro služby

Podpoříme vznik domu služeb. Vytvoříme podmínky především pro místní podnikatele tak, aby mohla být v Ořechu otevřena třeba kavárna, kadeřnictví a další služby, které zatím vidíme jen v sousedních obcích. Rádi bychom zajistili služby a pomoc seniorům přímo v jejich domovech. Číst více...

pro bezpečnost

Podpoříme aktivity, které povedou k prevenci kriminality, prevenci užívání drog. a zvýčí dopravní bezpečnost občanů. Zajistíme umístění semaforu před školou.

pro kulturu

Chceme zlepšit kulturní a společenské dění v Ořechu. Najdeme prostory pro spolkový život, zajistíme organizování širšího spektra kulturních akcí. Budeme propagovat a podporovat práci místních hasičů a dalších již existujících spolků.

obecní poplatky

Snížíme poplatky za tříděný odpad na osobu stejně, jako se to podařilo zastupitelstvům v sousedních obcích. Udržíme ceny za vodné a stočné na stávající úrovni. Číst více...

energetika

Dohlédneme na to, aby přepětí a časté výpadky nepoškozovaly naše elektrospotřebiče.

Stávající zastupitelstvo schválilo navýšení počtu svých členů. Kvůli nárustu počtu obyvatel i problematiky. My máme na tato místa obdorníky se vzděláním a zkušenostmi právě z oblastí, které bude třeba v nejbližší době řešit. Víme, že se vše nepodaří hned. Ale je třeba s tím začít!Zajímá vás víc? Napište nám