Irena Brotánková

54 let, architektka

Moje profese architekta mi byla celý život zároveň tak trochu i koníčkem. Vystudovala jsem ji na pražském ČVUT a vykonávám ji už více než dvacet let. Umožňuje mi poznávat stále nová místa i lidi, rozhlížet se a chápat okolní prostředí. A také mne naučila řešit problémy. Obvykle s kolektivem spolupracovníků, často i netradičním způsobem.
Skrze svou profesi samozřejmě vnímám i obec ve které žiji, Ořech. Spolu s jejími obyvateli vidím, co se v posledních letech změnilo i to, co chybí nebo co je změnit třeba. V poslední době si uvědomuji význam připravovaného nového územního plánu. Dokumentu, který může obci přinést buď pozitivní rozvoj nebo řadu obtíží se špatně regulovanou novou výstavbou. Záleží na tom, jak zodpovědně k jeho tvorbě budou občané a především zastupitelstvo obce přistupovat. A zde chci nabídnou své zkušenosti a síly. Záleží mi na tom, aby se nám v Ořechu dobře žilo. S narůstajícím počtem domů a obyvatel nesmíme zapomínat na potřebné zázemí: najít prostory pro chybějící služby (třeba pro pekařství nebo obyčejnou hospodu), prostory pro kulturní a spolkové akce.