VELIKONOČNÍ BETLÉM

Podařilo se nám zajistit neobvyklý exponát. A abychom vám ho mohli představit, vytvořili jsme nový prostor, ve kterém si budete moci prohlédnout „Velikonoční betlém“ i z ulice.

Vystaven bude od 31.3. do 7.4. 2021 přímo před Muzeem medu a českých Vánoc.. „Průvodcovský výklad“ k betlému si můžete poslechnout 31.3. až 3.4. a 5.4. od 17.00.

Velikonoční (postní) betlém je v Čechách naprosto neobvyklý a je zcela jiný, než betlémy vánoční. Postní betlémy nezobrazují scénu narození Ježíška, ale  naopak největší drama v životě Kristově, a jejich tvůrci mají poměrně velkou benevolenci v tom, co chtějí zobrazit – poslední večeři, zradu Jidáše, zatčení Krista, křížovou cestu, samotné ukřižování nebo následné snímání z kříže a Velkou noc, tedy vzkříšení Krista. V katolicky orientovaných zemích, například v Rakousku, Bavorsku nebo severní Itálii, kde je podstatně větší počet věřících než v Česku bývá v těchto betlémech znázorněno ukřižování Krista. Je také otázkou, zda nazývat scénu betlémem, když se udála v Jeruzalémě. V Rakousku se dokonce nazývají Krippen – tedy Jesličky. Scéna ale žádné jesle neobsahuje. Nicméně nikdo lepší název zatím nevymyslel, zůstaňme tedy i „betléma“.

Postní betlémy se ve velkém v Čechách přestaly stavět zhruba před sto lety. Na ústeckoorlicku před padesáti. Do Muzea v Ústí nad Orlicí nyní nemůžete a tak je náš betlém pravděpodobně jediný betlém toho druhu, který můžete v Čechách letos vidět.

Náš papírový postní betlém zobrazuje zradu Jidáše a chvíli, kdy Ježíš přebírá kalich hořkosti. Originál betléma vytvořil Jiří Knapovský (1930 – 2018) podle dochovaných zvyklostí v Orlických Horách pro Městské muzeum Ústí nad Orlicí. Tiskárna OFTIS s.r.o. z Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Muzeem vydala pro sběratele a muzea střed postního betléma na osmi archách A3. Betlém vytvořený s pomocí těchto archů vystavujeme „přes plot“.

Těšíme se na Vaši návštěvu „přes plot“. Návštěvu si můžete zpestřit třeba počítáním žen v betlému nebo jinými úkoly, které jsou u betléma přímo popsány.

Pár fotografií neobvyklého betléma.