Sympozium 2023

V září až prosinci se bude u nás konat sympozium „Technologie výroby tradičních českých betlémů“. Jeho organizátorem je Spolek českých betlémářů.

Od poloviny září do poloviny listopadu to budou kurzy různých technik a materiálů pro veřejnost – keramika, různá těsta, dřevo, perníky, kukuřičné šustí, papír

16.-19.11. 2023 pak samotné symposium s přednáškami betlémářů – tvůrců, badatelů apod. a s ukázkami jednotlivých technologií.

Výsledky – postupy a hotové betlémy pak bude možné spatřit na naší každoroční výstavě betlémů od 19.11. do 7.1.2024

Aktuality o sympoziu a přihlášky na jednotlivé části naleznete ZDE