Jak vyplnit monitorovací list

Základní údaje o podpořené osobě – podpořenou osobou je rodič, obvykle matka !! Tedy jméno, příjmení apod. rodiče.

 

1. Údaje zaznamenávané nejpozději před ukončením účasti osoby v projektu

postavení na trhu – vyberte si podle toho, jakým způsobem pracujete

Podle typu znevýhodnění – nejste-li znevýhodnění, nevyplňujte

Studium žáka/studenta probíhá z více než 50 % – vyplňují pouze studující rodiče!

V dne .. ZDE MUSÍ BÝT DATUM DNE NÁSTUPU DÍTĚTE NA TÁBOR!

1.     Údaje zaznamenávané po ukončení účasti osoby v projektu

Vyplňte a podepište a odevzdejte v poslední den účasti dítěte na táboře, datum nesmí být dřívější než je poslední den dítěte na táboře.