Kurzy 2019

PRAKTICKÉ KURZY PRO VČELAŘE 2019

Pokud máte zájem o kurzy a vámi zvolený je již zaplněn nebo jste vhodný nenašli, napište nám (vcelinorech@gmail.com), sdělíme vám aktuální situaci

Včelín je dobře dostupný MHD a je u něj vyhrazené parkoviště pro účastníky kurzů

Včely jsou nezávislí a neochočitelní živí tvorové. Řídí se zákony přírody. Pokud s nimi chce člověk vycházet a včelařit, musí ctít přírodu, tedy i počasí.

Praktické kurzy včelaření 2019

Ekocentrum Včelín Ořech z.s., Kopaninská 189, 252 25 Ořech

Včelaření je dlouhodobá péče o včely, tedy o hospodářská zvířata. Na rozdíl od pejsků nevyžadují včely každodenní vycházky s páníčkem, ale potřebují jinou dlouhodobou péči. Ta má své zákonitosti a lhůty.

Součástí kurzů je i poradenství při pořizování úlů, včelstev a pomůcek, výběru stanoviště, právní minimum, co a jak se sousedy, apod.

Poukaz na kurz je možné dát i jako vánoční dárek. Chcete-li i úl jako dárek, rádi vám řekneme pár zásad, abyste věděli, který úl se hodí pro vaše včelaření.

O dlouhodobý a střednědobý kurz je v posledních letech velký zájem a počet účastníků je velmi omezen (vzhledem k praktickému charakteru kurzu i vzhledem k šetrnému přístupu ke včelám). Máte-li tedy o kurz zájem, přihlašte se na vcelinorech@gmail.com 

Páteční kurz

Kopíruje časem i rozsahem dlouhodobý kurz s tím, že to, zda bude součástí kurzu vytvoření oddělku bude řešeno až v průběhu (spíš ke konci) března. Podle rozvoje včel po zimě a začátku jara. Termín je vždy v pátek od 16.00 do 19.00. První, teoretická lekce bude společná s dlouhodobým kurzem 22.2. od 18.00 do 21.00. Další pak 22.3., 12.4., 3., 17.5. a 30.5. a 14.6. Termíny se mohou měnit v závislosti na vývoji počasí a tím i rozvoj včel. Vždy však bude včas potvrzen nebo stanoven nový.

Cena kurzu je stejná jako u dlouhodobého s tím, že účastníci uhradí první část ve výši 2.000,-Kč s přihláškou (obdrží řádnou fakturu) a bude-li možné, aby si v rámci kurzu vytvořili oddělek, doplatí po rozhodnutí a domluvě kurzovné do plné výše (=2.200,-Kč). Nebude-li možné vytvořit oddělek, uhradí druhou část kurzovného do výše Střednědobého kurzu (tedy 460,-Kč) a kurz bude o dané lekce zkrácen.

Dlouhodobý kurz

Kurz, jehož součástí je i tvorba oddělku – včelstva, který si na závěr kurzu účastníci mohou odnést domů, vás provede celým obdobím, kdy jsou včely nejaktivnější a teoretické informace si budete moci přímo vyzkoušet v praxi. Právě na tvorbě oddělku, jeho sledování a péči o něj uvidíte téměř všechny souvislosti života a díla včel.

Po absolvování kurzu jsou účastníci opravdovými včelaři a mohou začít samostatně včelařit. I když třeba z počátku s naší dopomocí „přítele na telefonu“. Klobouk, rukavice apod. vám zapůjčíme (i když včelaři si obvykle nosí svoje, neboť ty naše skutečně střídají hlavu za hlavou a ruku za rukou – chcete-li si je koupit, tak nejbližší prodejna je v Modřanech – www.vcelionchod.cz).

Kurz je určen především začátečníkům, kteří chtějí začít včelařit v roce 2019. Kurz bude zakončen zkouškou a úspěšní noví včelaři získají certifikát.

První lekce kurzu bude v pátek 22. února od 18.00 do 21.00. Bude obsahovat nezbytnou teorii a praktické ukázky úlu, náčiní apod.

Další lekce již budou převážně praktické a jejich termíny se budou řídit především aktuálním rozvojem včel a stavu přírody. Předpokládané termíny jsou: 23.3., 13.4., 4. a 18.5. a 1. a 15.6. odpoledne od 13.00 do 16.00.

Celkem tedy odpoledních 7 lekcí. Termíny praktických se mohou měnit. Za poslední 4 roky se předem stanovené termíny měnily pouze v loňském roce, který byl jarním vývojem počasí velmi neobvyklý.

Lekce lze po předchozí domluvě v omezené míře nahradit (termíny jsou voleny tak, že na každé lekci budeme dělat to, co v danou dobu včely potřebují a co včelař dělá. Za dalších 14 dní už se obvykle k dané činnosti vrátit nemůžeme, vývoj včel a jejich potřeby již bývají někde jinde).

Cena kurzu je 4.200,-Kč/os. s tím, že si účastník vytvoří a odnese vlastní oddělek – včelstvo. Cena pro druhou osobu z rodiny je 2.100,-Kč/os.  s tím, že tato druhá osoba si již nevytváří a neodnáší oddělek.

Pořízení dalších oddělků pro kurzisty je možné domluvit na počátku kurzu.

Střednědobý kurz

Kurz, který svým časem kopíruje nejdůležitější období rozvoje a života včel a vhodně kombinuje teorii s praxí. Účastníci si vyzkouší všechny podstatné činnosti v úlu. Lekce kurzu jsou 23.3., 13.4., 4. a 18.5. a 1.6. dopoledne (9.00 – 12.00) a jeho úspěšní absolventi získají včelařský certifikát. Kurz je určen především těm, kteří již včely mají a chtějí se v péči o ně zdokonalit a nebo ještě v roce 2019 nechtějí začít včelařit. Základní informace jsou obdobné, jako pro dlouhodobý kurz.

Na rozdíl od dlouhodobého kurzu si jeho účastníci nebudou moci odnést svoje vlastní včelstvo.

Cena kurzu je 2.460,-Kč/osobu.

Kurz je určen max. 12ti zájemcům a bude otevřen pouze při dostatečném počtu zájemců.

Případné pořízení oddělků pro kurzisty je možné domluvit na počátku kurzu.

Půldenní kurzy

Tříhodinová nahlédnutí do včel a spolupráci se zkušeným včelařem pořádáme každý měsíc od dubna do června.  Tato „nahlédnutí“ vám mohou přiblížit život včel. Po jejich absolvování NEBUDETE schopni včelařit. Cena půldenního kurzu je 390,-Kč.

 

Pokud máte o kurz zájem, napište mi prosím co nejdříve na vcelinorech@gmail.com. My vám pošleme fakturu a jejím zaplacením  se stanete účastníky kurzu. Je možné zakoupit i dárkový poukaz na kurz.

 

Vladimír Glaser,  tel. 602614170, vedoucí ekologické včelařské výchovy

 

Kvalitní a zdravé oddělky (omezeně bereme záznamy pro rok 2019)

pouze rámkovou míru 39/24
Oddělky budou připravené k odběru na přelomu června a července, přičemž obsedají 5 -6 rámků. Jejich odběr je pak možný pouze osobně ve Včelínu Ořech. Vždy s nimi dostanete i potřebné doklady.
Počet oddělků je po letošní zimě výrazně omezen, záznamy bereme pouze do vyčerpání připravovaného počtu oddělků. Přednostně zajišťujeme oddělky pro kurzisty – budoucí včelaře a pro členy spolku. Záloha 50% za oddělek. Ceny na dotaz.

Vyzimovaná včelstva 39x 24cm – letos vyprodáno
silná včelstva, která přinesou med již v červnu. Vždy s potřebnými doklady a vyšetřením na mor včelího plodu a varoázu. Odběr v průběhu první poloviny dubna. Počet omezen. Ceny na dotaz.

„Rychlé oddělky“ – letos pro velký zájem o silné oddělky nebudeme „rychlé“ vytvářet

V poslední době se výrazně zvýšila poptávka po „rychloodělcích“ (odborně se toto včelstvo více blíží smetenci než oddělku). A to především kvůli ceně. Tato včelstva na rozdíl od našich skutečných oddělků jsou k dostání sice od května do konce srpna, ale do síly a skutečného života včelstva se dostanou minimálně až po roce. Pokud se stabilizují a přežijí. Nikdy se včelaři nepodaří „přemést“ do oddělku včely v požadovaných skupinách stáří tak, aby byly poměry správně vyrovnané. Přesto – budete-li mít zájem, můžeme vám dodat i tyto „rychlooddělky“. Ceny na dotaz.