Pro stánkaře

  1. České Medobraní 25. a 26.6. 2016

Nejsladší dny každé rodiny

Prodejní a prezentační stánky s medem, včelími produkty a výrobky z nich mají místo zdarma. Stejně jako stánky s literaturou a pomůckami a stánky partnerů medobraní.

Jejich umístění a rozsah je třeba domluvit předem.

Jiné stánky na 13. Českém Medobraní nebudou!

Plocha určená pro stánky je omezená na zhruba 35 až 50 stánků (podle domluvené velikosti).

Stánky včelařů a zpracovatelů včelích produktů budou přijímány na 13. České Medobraní podle pořadí, ve kterém budou přihlašovány.

Pořadatelé žádají každého stánkaře, aby věnoval něco ze svého prodejního sortimentu jako ceny do soutěží pro veřejnost.

Stánkaři mají možnost najíždět na stanoviště od 8.00. Do 9.45 musí prostor Medobraní opustit všechna vozidla. Vozidla nemohou v areálu Medobraní parkovat.

Najíždět do prostoru Medobraní bude možné až po 18.00.

Areál bude i přes noc z 25. na 26.6. střežen pořadateli.

 

Kontakt: vcelinorech@gmail.com, tel. 725814747 (Monika Flendrová), 602614170 (Vladimír Glaser)

Aktuální a podrobnější informace na www.ceskemedobrani.cz